הכפר האינדיאני-
אוויר טוב ואווירה טובה
על מצוק נחל אלעל